E-learningový kurz ze zeměpisu pro studenty 5.A a 1.B.

E-learningový kurz ze zeměpisu pro studenty 7.A a 3.B.

E-learningový kurz pro maturanty ze zeměpisu.