V kurzu budou doplňkové materiály a umělecké texty k výuce literatury pro 3. ročník.

Kurz bude obsahovat základní informace spojené s výukou literatury ve 2. A.

Tento kurz bude obsahovat výukové texty k zopakování  a shrnující, či doplňující informace k oboru LITERATURA. 

Tento kurz bude obsahovat 10 témat se základními informacemi k opakování učiva z českého jazyka pro všechny ročníky.

V tomto kurzu budou připravené informace a shrnující texty pro výuku literatury ve 2. ročníku