Tento kurz bude obsahovat výběrové kapitoly z výuky českého jazyka ve 2. ročníku.

Kurz bude obsahovat základní informace spojené s výukou literatury ve 2. A.

Tento kurz bude obsahovat shrnující a doplňující informace k oboru LITERATURA. 

Tento kurz bude obsahovat 13 témat se základními informacemi k opakování pravopisu pro 1B a 2A.

V tomto kurzu budou připravené informace a shrnující texty pro výuku literatury ve 2. ročníku